Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče

Pro rodiče


  •  Své dítě doveďte až do třídy a osobně jej předejte učitelce/učitelovi.
  •  Se svým dítětem se rozlučte podle jeho individuálních potřeb, loučení neprodlužujte, důvěřujte paní učitelce/učitelovi ve třídě.
  •  Pokud nás potkáte na vycházce, nikdy na své dítě nevolejte z důvodu bezpečnosti - dítě pak pláče, chce jít s Vámi, běží za Vámi.
  •  Pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě tj. po 12.00 hod., vždy svůj slib splňte, v době oběda se pokuste nevstupovat do třídy.
  •  Jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti. Pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které Vaše dítě nemá rádo, i přesto o jídle mluvte s dítětem hezky, snažte se jej motivovat alespoň k ochutnání.
  • Denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i u vchodu, najdete zde, co děláme, kam pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena, atd.
  • Sledujte pravidelně WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
  • Sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte Vaše dítě.
  •  Máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku/učitele.
  •  Pokud to nebude možné vyřešit hned, učitelka po dohodě s Vámi určí termín a způsob řešení.
  •  Vždy přivádějte dítě zdravé bez léků.
  •  Nezatajujte důležité informace o dítěti.
  •  Zajistěte, aby v době platby za školné a stravné bylo na všem účtu dostatek finančních prostředků pro provedení inkasa.
  •  Dodržujte otevírací dobu MŠ, vyzvedávání dítěte z MŠ zajišťujte osobně nebo písemně pověřenými osobami.
  •  Dodržujte všechny řády MŠ ( Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny .... viz dokumenty)