Krátce o naší školce

Jsme šestitřídní školka pavilónového typu.

Čtyři budovy - propojené spojovací chodbou - obklopuje prostorná školní zahrada s pískovišti, skluzavkami a umělým kopcem pro zimní radovánky.  V blízkém okolí školky je ZŠ, kde je umístěna jedna z našich tříd. Dále je v sousedství zdravotní středisko, kulturní dům, kino, pošta a nedaleko je vlakové i autobusové nádraží.

Pět tříd je heterogenních ( věkově smíšených ) - zpravidla pro děti od 3 do 6 let. Šestá třída je určena pro nejstarší předškoláky a děti s odkladem školní docházky. Do mateřské školy integrujeme děti s různými druhy postižení, děti s odlišným mateřským jazykem  i děti s potravinovými výjimkami a dietami.  

Budovy jsou zrekonstruované a moderní. Modernizace interiérů probíhá postupně každý rok. Prostory určené dětem jsou dostatečně velké, prosvětlené a vzdušné. Pracuje zde kvalifikovaný pedagogický personál a potřebný počet provozních zaměstnanců zajišťujících chod kuchyně a úklid.